Juist gebruik van de gipsexpansie!

Bij de gebruikelijke pinmodellen (op een gipsen sokkelhouder) is er sprake van meerdere vormen van expansie. Enerzijds is bij de vervaardiging van de hoefijzervormige tandboog het lineaire verloop van de gipsexpansie van het buitenste gedeelte ongeveer drie keer zo groot als die van het binnenste gedeelte. Sterke dimensieveranderingen zijn het gevolg. Anderzijds verloopt de gipsexpansie bij het aansluitend vervaardigen van de gipsen sokkelhouder (massief model) vanuit het centrum van het model in driedimensionale richting. Dit heeft een herhaaldelijke en in dit geval negatief effect op het pinmodel.

Tandboog
Gipsen sokkelhouder (massief model)
Tandboog op gipsen sokkelhouder

              (Wilhelm H. Kiefer: "Mit Grips an den Gips" / Quintessenz Verlag)

Ons model-tray-model (massief model) profiteert van de expansie vanuit het centrum van het model. De referentiewaarden van deze expansie vormen, op grond van wetenschappelijke inzichten, maar ongeveer één vijfde van de perifeer werkende, lineaire gipsexpansie van een hoefijzervormig tandboogmodel.

Deze gipsexpansie van ca. 0,08% is zelfs gewenst, om de krimp van afdrukmaterialen na het nemen van een afdruk te compenseren (uithardingskrimp en verwijderen van de afdruklepel uit de warme mondholte).

Ten gevolge van de thermische expansie van de sokkelhouder door vrijkomende warmte bij het uitharden van het gips past de gloednieuwe model-tray-sokkelhouder zich eveneens nauwkeurig aan de vorm van het geëxpandeerde model aan.

 

Geen afwijkende referentiewaarden

Verschillende referentiewaarden van de gipsexpansie bij massieve modellen en hoefijzervormige tandkransmodellen.

model-tray modellen als massieve modellen vertonen geen verschillende transversale gipsexpansiewaarden tussen de voortandbereiken en de achterste zijtandbereiken, zoals deze optreden bij hoefijzervormige tandkransmodellen.

 

Referentiepunten bij de afdruk

A-A / B-B

Referentiepunten bij
het model-tray model

A1-A1 /
B1-B1

Referentiepunten bij
het tandkransmodel

A2-A2 /
B2-B2

drukken