Informatie uitgever / Verklaring inzake gegevensbescherming

© Copyright 1998-2018 by model-tray GmbH, Hamburg, Germany

Julius-Vosseler-Str. 42, DE-22527 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 3990366-0
Fax: +49 (0)40 3990366-22
E-Mail: info@model-tray.de
Internet: www.model-tray.de | www.model-tray.com

Commercial Reg. No.: HRB 22 409 Amtsgericht Hamburg
Managing directors: Gabriela Nwakanma, Patrick Hamid
VAT Reg. No.: DE118608033

Verplichte vermeldingen overeenkomstig § 5 TMG (Telemediengesetz [Duitse telemediawet]) alsook de naam van de verantwoordelijke medewerker zoals bedoeld volgens het mediarecht en § 55 van het Rundfunkstaatsvertrag [Duits staatsverdrag inzake radio] : Gabriela Nwakanma, Patrick Hamid

All rights reserved. Text, pictures, graphics, sound and animation as well as their arrangement on model-tray’s Web sites are subject to copyright protection and other protective laws. The contents of these Web sites may not be copied, disseminated, modified or made available to third parties.

Guarantee note, warranty
This Web site was compiled with the greatest possible care. Nevertheless, model-tray cannot guarantee for the flawlessness and accuracy of the information contained there. Model-tray excludes any liability for damage resulting directly or indirectly from the use of this Web site unless such damage is based on wilfulness or gross negligence on the part of model-tray.

Liability note
In spite of meticulous checking of the subject matter on first use of the links, we assume no liability for the subject matter of external providers and suppliers provided through links. The operators of the linked pages are exclusively responsible for their content.

Verklaring inzake gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens die wij bij uw bezoek aan onze website verzamelen, verwerken en gebruiken, zeer serieus en willen graag dat u ervan op de hoogte bent wanneer wij welke gegevens verzamelen en hoe wij ze gebruiken. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om te garanderen dat de voorschriften omtrent de gegevensbescherming zowel door ons als door eventuele dienstverleners in acht worden genomen.

Deze verklaring inzake gegevensbescherming informeert gebruikers over de wijze waarop, de omvang waarin en het doel waarvoor wij via deze website persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

De wettelijke grondslag van de gegevensbescherming ligt in het EU-verordening gegevensbescherming en het Telemediengesetz (TMG).

De gegevens worden verwerkt om deze website te kunnen beheren, onze producten en diensten te presenteren, bijbehorende informatie en thema's beschikbaar te stellen alsook contact met u op te kunnen nemen.

Website openen

U kunt in principe anoniem gebruikmaken van ons online-aanbod zonder uw identiteit bekend te hoeven maken. Bij elk bezoek aan onze website en elke keer dat er vanaf de website een bestand wordt opgevraagd, worden hiervan automatisch gegevens geregistreerd. De gegevens worden opgeslagen om systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Alle gegevens die de browser naar ons doorstuurt, worden automatisch geregistreerd.

Dat zijn onder andere:

          -        naam van de geopende website;

          -        doorgestuurde hoeveelheid gegevens;

          -        browsertype en -versie;

          -        besturingssysteem;

          -        referrer URL, d.w.z. de laatst bezochte website;

          -        IP-adres;

          -        tijdstip van het bezoek.

Deze gegevens kunnen in principe niet met een bepaalde persoon in verband worden gebracht. De gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons echter het recht voor om de geregistreerde gegevens achteraf te controleren als er op grond van concrete aanwijzingen een redelijk vermoeden bestaat dat er onwettig gebruikgemaakt wordt van de website.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om informatie over de identiteit van een persoon te verkrijgen, bijvoorbeeld naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, gebruikt en doorgegeven indien dit wettelijk toegestaan is of indien u instemt met het verzamelen van uw gegevens.

Vraag en/of verzoek verzenden via het contactformulier, per e-mail

Dit gebeurt bijv. wanneer u bij een vraag en/of verzoek die u via het contactformulier of per e-mail verstuurt, bepaalde gegevens vermeldt. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u te kunnen opnemen en worden uitsluitend daarvoor gebruikt. Bij een bestelling per e-mail of via onze website slaan wij uw gegevens op om uw bestelling en de betaling ervan af te handelen. De gegevens die u aan ons verstrekt, worden zonder uw uitdrukkelijke en altijd herroepbare toestemming niet doorgegeven aan derden. Uitgezonderd hiervan is het doorgeven van gegevens aan servicepartners die deze informatie nodig hebben om een bestelling af te handelen (bijv. het transportbedrijf die het product moet leveren en de kredietinstelling die de betaling moet afwikkelen).

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de persoonsgegevens die u via e-mail c.q. het contactformulier aan ons hebt verstrekt te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken.

Wij beschermen uw gegevens met behulp van de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om eventueel misbruik door derden te voorkomen.

Google Analytics

Voor deze website wordt gebruikgemaakt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die een cookie betreffende het gebruik van deze website genereert  wordt naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen.

Als de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter in de EU-lidstaten of in andere staten waarmee de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is gesloten, door Google eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het complete IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Google zal in opdracht van de beheerder van deze website gebruikmaken van deze informatie om te analyseren hoe u de website gebruikt, om overzichten van de activiteiten op de website op te stellen en om de websitebeheerder nog meer diensten op het gebied van website- en internetgebruik te kunnen bieden.

Het IP-adres dat in verband met de analyse door Google Analytics door uw browser is doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat er cookies op uw computer worden opgeslagen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet van alle functies op deze website volledig gebruik kunt maken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens die door een cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op het gebruik van de website (incl. uw IP-adres), registreert en verwerkt door via de volgende link een browserplug-in te downloaden en te installeren: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Een andere mogelijkheid naast de browser-add-on of als u een mobiel toestel met een browser hebt: <a id="GAOptOut" title="Google Analytics Opt-Out-Cookie setzen" href="javascript:gaOptout()">klik op deze link</a> om te voorkomen dat Google Analytics voortaan gegevens registreert via deze website (de opt-out functioneert alleen bij deze browser en ook alleen bij dit domein). Er wordt dan een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wilt verwijderen, moet u opnieuw op deze link klikken.

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuwtjes op onze website en over onze aanbiedingen. Hiervoor hebben wij een e-mailadres van u nodig waarop wij u kunnen bereiken. Aan de hand van de volgende stappen controleren wij of u inderdaad de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent en of u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Nadat u zich hebt aangemeld, sturen wij een e-mail naar het aangegeven e-mailadres met het verzoek op de daarin genoemde link te klikken. Vervolgens komt u weer op onze website en krijgt u de melding dat de aanmelding is afgerond. Pas dan slaan wij uw e-mailadres definitief in ons systeem op. Er worden geen andere gegevens verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden. Op het moment dat u zich voor de nieuwsbrief hebt aangemeld, slaan wij ook uw IP-adres en de aanmeldingsdatum op. Dit hebben wij nodig om te kunnen aantonen dat wij met uw toestemming uw gegevens hebben gecontroleerd. Bovendien kunnen we zo voorkomen dat derden uw e-mailadres misbruiken en zich voor de nieuwsbrief aanmelden zonder dat u daarvan op de hoogte bent. U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw e-mailadres en voor het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. U kunt uw toestemming intrekken via een link in de nieuwsbrief zelf of door een bericht naar onderstaand post- of e-mailadres te sturen.

Opnemen van diensten en inhoud van derden

Onze website bevat ook inhoud van derden, zoals video's van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of grafische informatie van andere websites. Dit heeft echter altijd tot gevolg dat uw UP-adres wordt doorgegeven aan de betreffende externe aanbieders zodat zij informatie naar uw browser kunnen sturen. Het IP-adres is nodig om deze informatie weer te kunnen geven. Wij doen ons uiterste best uitsluitend inhoud van externe aanbieders te gebruiken die alleen van uw IP-adres gebruikmaken om informatie te kunnen versturen; wij hebben hier echter geen invloed op. Mochten we vaststellen dat een externe aanbieder uw IP-adres bijv. voor statistische doeleinden opslaat, dan zullen wij u daarover informeren.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten deels links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop vertrouwelijke gegevens worden behandeld, noch voor de inhoud van deze websites.  Wij raden u daarom dringend aan de verklaringen op deze websites inzake gegevensbescherming aandachtig door te lezen omdat ze kunnen afwijken van onze eigen verklaring.

Recht op informatie en intrekken instemming

U hebt het recht kosteloos geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die van u worden opgeslagen. Bovendien hebt u het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren en verwijderen voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke bewaarverplichting.

U kunt op grond van het inzagerecht de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen, opvragen; u hoeft daarvoor alleen maar een e-mail naar het volgende e-mailadres te sturen:

Opens window for sending emaildatenschutz@model-tray.de

U kunt uw toestemming voor het verzamelen, opslaan en gebruik van uw persoonsgegevens met onmiddellijke ingang volledig of gedeeltelijk intrekken door een e-mail naar bovenstaand e-mailadres of een bericht naar

model-tray GmbH
Frau Gabriela Nwakanma
Julius-Vosseler-Str. 42
DE - 22527 Hamburg

te sturen.

 

 

drukken